Rychlý kontakt +420 266 317 766

Zdroje síťové napaječe jsou určeny pro napájení výrobků instalovaných v bytových objektech a objektech občanské vybavenosti. Jedná se o domácí telefony a videotelefony, kamery, elektrické zámky a kování, vstupní systémy-čipy, elektronické kliky a vložky, mobilní aplikace. Lze je rozdělit podle způsobu užití a podle napájecího napětí. V našich instalacích se jedná o napaječe s nízkým výstupním napětím v rozsahu 6 až 24 V AC (střídavé), 6 až 24 V DC (stejnosměrné) nebo kombinované v rozsahu 6 až 24 V AC (střídavé) a 6 až 24 V DC (stejnosměrné). Záložní zdroje se používají k zajištění napájení instalovaných zařízeních i v případě výpadku elektrické sítě. Podle konstrukčního provedení se jedná o napaječe, které lze instalovat na DIN lištu nebo jsou provedeny v kovových skříňkách. Pro nastavení a stabilizaci stejnosměrného napájení z výstupu síťových zdrojů používáme měniče.

7. Napájecí zdroje.