Rychlý kontakt +420 266 317 766

Dveřní zámky se používají v domovních dorozumívacích a přístupových systémech k ovládání vstupů. Jsou ovládané z koncového zařízení dorozumívacího systému 4+n (vícedrátová instalace), 2-BUS (dvoudrátová instalace), videosystému a přístupového systému (s využitím čipu, mobilu, kódu, tlačítka). Instalují se především do dveří a bran objektů. Zámky lze rozdělit podle konstrukce na otvírače, samozamykací zámky mechanické, elektromechanické a elektromotorické, elektromagnety a elektronické kliky a vložky. Montují se do zárubně, do dveří, do podlahy. Zámky jsou napájeny střídavým nebo stejnosměrným napětím. Napájení zámku je zajištěno dvoužilovým, třížilovým nebo vícežilovým kabelem. Elektronické kliky a vložky mohou být napájené i z baterií.

5. Dveřní zámky.