Rychlý kontakt +420 266 317 766

Zdroje síťové napaječe jsou určeny pro napájení výrobků instalovaných v bytových objektech a objektech občanské vybavenosti. Lze je rozdělit podle způsobu užití a podle napájecího napětí. V našich instalacích se jedná o napaječe s nízkým výstupním napětím v rozsahu 6 až 24 V DC (stejnosměrné). Pro nastavení a stabilizaci stejnosměrného napájení z výstupu síťových zdrojů používáme měniče. Výstupní napětí lze regulovat. Vstupní napětí může být v rozsahu 5 až 30 V DC (stejnosměrné), výstupní napětí může být v rozsahu 5 až 30 V DC (stejnosměrné). U provedení měničů, kde je vstupní napětí střídavé v rozsahu 6 až 15 V AC (střídavé), může být výstupní napětí 10 až 24 V DC (stejnosměrné).

7.3. Napájecí zdroje měniče.