Rychlý kontakt +420 266 317 766

Pokud využíváme k administraci dat počítačový software můžeme používat pro přenos dat mezi kontrolérem a počítačem přenosový protokol RS-485. Součástí instalace přístupového systému, ve kterém používáme pro přenos dat protokol RS 485, je převodník RS 485-USB. Jeho součástí může být i načítací čtečka, která usnadňuje načtení identifikačních dat čipů do systému. Zařízení je součástí přístupového systému. Obsahuje potřebnou elektroniku a připojovací konektory (podle typu USB, RS 232, MICRO USB).

2.5. Převodník RS 485-USB čip 433,92 MHz UHF.